Strona główna   co nowego? ile zyskasz? pytania ciekawostki o nas galeria kontakt  
• schemat instalacji LPG
• wizualizacja zasilania LPG
• sekwencyjny wtrysk
• wtryskiwacze gazu
• panel sterujący
• reduktor gazu
• zbiornik gazu
Panel sterowania
Panel sterujący pozwala na przełączanie zasilania samochodu z benzynowego na gazowe. Naciśnięcie przycisku sygnalizowane jest przy pomocy buzzera. Zielone diody na panelu pozwalają obserwować poziomu gazu w zbiorniku. Panel współpracuje z odpowiednimi czujnikami. 

W czasie jazdy na benzynie na panelu sterującym nie świeci się żadna dioda sygnalizacyjna. Zawory gazowe są zamknięte i wtryskiwacze gazowe nie pracują. W tym stanie sterownik wtrysku gazu jest w stanie czuwania i nie ingeruje w oryginalny układ zasilania samochodu benzyną.

Po naciśnięciu przycisku na panelu sterującym świeci się niebieska dioda sygnalizacyjna, informująca, że układ jest w trakcie przełączenia na zasilanie gazowe. Czeka na spełnienie warunków dla odpowiedniej pracy silnika (temperatury silnika, obrotów). Po osiągnięciu wymaganych parametrów następuje przełączenie na zasilanie gazowe. Dioda sygnalizacyjna (niebieska) przestaje się świecić się a jednocześnie zapala się zielone dioda sygnalizująca aktualny poziom gazu w zbiorniku. Jeżeli gazu w zbiorniku zabraknie zapala się czerwona dioda i rozpoczyna się procedura automatycznego przełączania na benzynę. Zawiadamia o tym buzer.